Links, Artemis

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht: Tannhäuserdreef

>terug

 

Summary: This apartmentbuilding was completed around 1965. The building has two staircase annex elevator shafts. On the left shaft Artemis (Greek; Roman: Diana), the moon, dogs, and wild animals, and on the right shaft (her mythological twin brother) Apollo, the sun, and domesticated animals. They represent female vs. male, nature vs. society etc. The building was designed by bureau Van Overhagen, and the sculpture probably by Harry op de Laak.

Inleiding

Kunst in Overvecht? Ja, op de liftkokers annex trappenhuizen van het flatgebouw aan de Tannhäuserdreef zijn kunstwerken aangebracht. Wat stellen ze voor? Wie heeft ze gemaakt en hoe heeft hij of zij dat gedaan? Wie bedacht de afbeeldingen?

De kunstwerken

Op de linker koker is een nachtelijk jachttafereel afgebeeld: De maan schijnt, en een vrouw met pijl en boog gaat samen met haar jachthonden op hertenjacht. In de hal een hinde en een hertenkalf.

Op de rechter koker is een man met een luit te zien. De zon schijnt, er staan schapen en een koe om hem heen. In de hal nog twee schapen en een haan.

Er zijn vele tegenstellingen: vrouw – man , maan (nacht) – zon (dag), wilde dieren (jacht) – huisdieren (veeteelt), en pijl en boog (oorlog) – luit (vrede).

De kunstwerken zijn wel twintig meter hoog en wel vijf tot tien meter breed. Ter hoogte van de bovenste etage en de begane grond lopen zij door op de muren die haaks op het gebouw staan. En ter hoogte van de begane grond – zoals gezegd – zelfs tot in de hal.

Als je langer naar deze kunstwerken kijkt dan ga je ze steeds meer waarderen. Ze zijn beslist monumentaal en niet van subtiliteit gespeend.

Wie zijn hier afgebeeld?

Deze kunstwerken zijn heel zorgvuldig opgebouwd: Tegenover elk attribuut van het ene staat een attribuut van het andere. Die attributen zijn dus erg belangrijk. Ik weet dat in de christelijke traditie heiligen vaste attributen hebben: Barbara met toren, Laurens met rooster etc. En ook van enkele goden uit andere tradities ken ik de attributen: Mercurius met gevleugelde helm, Donar met bliksemschicht etc. Een vrouw met pijl en boog; zou zij Diana, de Romeinse godin van de jacht, kunnen zijn? In Wikipedia las ik dat zij meestal wordt afgebeeld met pijl en boog, jachthonden en een hert. Bingo!

Ook las ik dat de Romeinen Diana 'overnamen' van de Grieken, die haar Artemis noemden, en dat zij volgens Grieken en Romeinen een tweelingbroer had, die Apollo heette. Zou de man Apollo zijn, de god van de zon, muziek, dichtkunst en geneeskunst? En ja, ook hij heeft de juiste dingen en dieren bij zich.

Hoe zijn de kunstwerken gemaakt?

Ze bestaan uit kortere en langere strepen die ingekerfd (gefreesd) lijken te zijn in de wanden. Toch is dat niet zo. Als je ze goed bekijkt dan zie dat de vorm van de sleuven te ingewikkeld is om te frezen. En verder zie je op de achterwand van sommige sleuven de afdruk van houtnerven. Met andere woorden: De kunstenaar heeft op de houten platen waartussen het beton werd gegoten, latjes aangebracht die later, na de verwijdering van de bekisting, lijnen achterlieten in het beton.

Hoe ging dat in zijn werk? Ik neem aan dat de kunstenaar een ontwerptekening gebruikte; deze was natuurlijk spiegelbeeldig uitgevoerd. En dat de kunstenaar in een atelier werkte. Het is onwaarschijnlijk dat hij of zij voldoende ruimte had om de bekisting in een keer en op het oog te maken. En dus moest de ontwerptekening in gedeelten zorgvuldig uitvergroot worden. Dat kan door zowel de tekening als de bekisting van een raster te voorzien en de inhoud van elk vierkant van de tekening over te brengen op het corresponderende, bijvoorbeeld tien keer zo grote vierkant van de bekisting.

Zou de kunstenaar de vorm van de latjes al bij het ontwerp hebben bepaald? En hoe heeft hij of zij al die afgeschuinde latjes gemaakt?

Ik neem aan dat het gebouw inclusief de liftkokers verdieping per verdieping is gestort. De kunstenaar moest daar bij de aanmaak van de bekisting rekening mee houden; wat als een latje over de grens van een verdieping heen ging? Misschien plaatsten de bouwvakkers steeds ook de bekisting voor de eersthogere verdieping...

Het gebouw, de opdrachtgever en de architect

Lismans Bouw- en Beleggingsmaatschappij nam in de zestiger jaren van de vorige eeuw diverse architecten in de arm om flatgebouwen aan de Arno-, Tosca-, Oberon-, Othello-, Rubicon- en de Tannhäuserdreef te Utrecht te ontwerpen. Het is mij niet duidelijk welke architect waarvoor verantwoordelijk was, de tekeningen zijn steeds van Van Overhagen. Zijn 'bekendste' (want zo bekend is het niet) gebouw is het complex aan de Kaatstraat, daar waar vroeger de meelfabriek De Korenschoof stond. Let wel, ook bij de ontwikkeling van dat gebouw waren diverse architecten betrokken.

De correspondentie in het dossier van Bouw- en Woningtoezicht is van 1963 en 1964. Ik neem aan dat Lismans Bouw- en Beleggingsmaatschappij in 1964 met de bouw (volgens de 'arbeidsbesparende methode') van de genoemde complexen is begonnen en dat de oplevering ervan in 1965 of 1966 plaatsvond. Ook Artemis en Apollo zijn dus – als 'spijkervast' onderdeel van het flatgebouw aan de Tannhäuserdreef – in die tijd gereed gekomen.

De kunstenaar

Wie heeft dit kunstwerk gemaakt? Dat heb ik helaas niet kunnen achterhalen. In bouwtekeningen die zijn meegeleverd bij de aanvraag van de bouwvergunning, is er niks over te vinden: De liftkokers zijn daarop blanco. De huidige verhuurder, De Elf Provinciën, heeft zijn archief drastisch geschoond. En het archief van de architect A. van Overhagen, heb ik niet kunnen vinden.

Bij het doorbladeren van Beeld op het werk [...] (zie Bronnen) stuitte ik op een kunstwerk dat grote gelijkenis vertoont met dat aan de Tannhäuserdreef. De kunstenaar Harry op de Laak maakte in Den Haag in 1957 een kunstwerk van een vergelijkbaar formaat en uiterlijk, en met ongeveer dezelfde opzet (in dat geval met de tegenstelling tussen natuur en techniek). Op de Laak, daar hou ik het voorlopig op.

De relatie tussen doel en middelen

Het doel van de opdrachtgever was ongetwijfeld: Zo goedkoop mogelijk bouwen om anderen te laten wonen. De architectuur is zeer functioneel, met enkele uitzonderingen zoals de genoemde kunstwerken, de kleuren van de balustrade, en de vorm van de liftkokers.

Artemis en Apollo lijken geen verband te hebben met het doel van de opdrachtgever, wel met de architectuur en het gebouw: Hun grootte is gerelateerd aan die van de liftkokers annex trappenhuizen, en zij zijn integraal onderdeel van het gebouw.

De context

Deze kunstwerken zijn typisch voor de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw: figuratief maar met een scheut abstractie; groot formaat; geen persoonlijke maar een symbolische afbeelding. Deze stijl werd ook veel toegepast bij de bouw van kerken in die periode. Dergelijke kunstwerken zijn nu niet erg geliefd. Weinigen laten een traan als er weer eentje verloren gaat door sloop.

Tot slot

Ik heb helaas niet al mijn vragen kunnen beantwoorden. Zo weet ik nog steeds niet wie heeft bedacht om juist Artemis en Apollo af te beelden.

Misschien is de gedachte voor sommige mensen nieuw: Deze kunstwerken horen bij de historische omgeving die Overvecht inmiddels is.

janwillemarends@gmail.com 12-11-2008 bijgewerkt 07-06-2009

>terug


Rechts, Apollo

Linker hal, herten

Rechter hal, haan en schapen