De Nederlandsche Incassobank

Nogmaals, de Nederlandsche Incassobank

Het Larkin Administration Building. Foto: The Buffalo and Erie County Historical Society

De slang, de adelaar en diens jongen, vanaf links

Idem, vanaf rechts

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

Nederlandsche Incassobank, Nobelstraat 4

>terug

 

Summary: This office of de Nederlandsche Incassobank (= dutch incasso bank) was completed in 1920. The architect, the bureau Baanders & Baanders, took a good look at the Larkin Administration Building in Buffalo (USA), that was designed by Frank Lloyd Wright. At a corner stands a relief by the well known sculpturer Hildo Krop (he created many statues for Amsterdam): an eagle in it's nest in the mountains; the nest is the helmet of Mercury, the Greek god of trade. At both sides the snake of Aesculapius, the Greek god of medicine. The sculpture was Ė quite extraordinarily - cut in the brickstone of the building, on the spot.

Inleiding

Op de hoek van de Nobelstraat en de Keizerstraat, staat een gebouw dat echt opvalt vanwege ontwerp en materiaalgebruik. Op een hoek is op ongeveer drie meter hoogte een beeld opgenomen van een vogel.

Het gebouw wordt nu als vergadercentrum gebruikt.

Wie zijn opdrachtgever, architect, beeldhouwer? Wat hebben zij met het gebouw en het beeld willen uitdrukken?

Het gebouw

Het is vrijwel helemaal uit baksteen opgetrokken. De onderste twee meter uit donkere roodbruine baksteen en de rest uit gele baksteen. Het lijkt wel of er geprobeerd is zoveel mogelijk bakstenen in het gebouw te verwerken, door ribben uit te bouwen en de ramen klein te houden.

De gedrongen massiviteit van het gebouw lijkt in eerste aanleg voor een groter gebouw te zijn bedoeld. Het gebouw past in die zin ook niet zo goed in deze straat.

Het gebouw is redelijk eenvoudig maar wel met mooie en degelijke materialen uitgevoerd.

Koopmans (1997) wijst het Larkin Administration Building te Buffalo, VS, aan als inspiratiebron. Dat gebouw, van de hand van Frank Lloyd Wright, lijkt voor wat betreft materiaalgebruik, massiviteit en geslotenheid inderdaad op dit gebouw, maar is (of was, want het is afgebroken) wel veel groter.

De opdrachtgever

De Nederlandsche Incassobank.

De architect

Het Amsterdamse architectenbureau Baanders en Baanders.

De beeldhouwer

Hildo Krop, de stadsbeeldhouwer van Amsterdam.

De ontwikkeling van het gebouw

Het archief van Baanders en Baanders bevindt zich in het Stadsarchief te Amsterdam. Wat een prachtige tekeningen maakten ze toen ook al. Met gewoon en kleur-potlood. Er gingen minstens twee gevelontwerpen aan het gerealiseerde vooraf. Die twee oudere waren veel minder gesloten dan het laatste. Op de tekeningen is nog geen beeld opgenomen, wel een soort verdikking ter hoogte van de plaats waar het beeld zou moeten komen.

In het genoemde archief zit een blauwdruk (letterlijk een blauwe afdruk, met witte lijnen op een helderblauwe achtergond) van Drift 9/Nobelstraat 2A. Dat moet een reden hebben. Zou het beeld de echo zijn van St. Joris op het PiŽtas-gebouw?

Het beeld

In het archief van Baanders en Baanders is niets te vinden over het beeldhouwwerk. Geen notulen van besprekingen met opdrachtgever of beeldhouwer, geen correspondentie, niets. Alleen is in het bestek een stelpost opgenomen van f2000,- voor beeldhouwwerk. Kennelijk werd de beslissing over de invulling van het beeldhouwwerk pas laat in het bouwproces genomen, en was de betrokkenheid van de architect daarbij minimaal.

Ik vermoed dat het beeld ter plekke is gekapt. De aannemer heeft gewoon een soort 'puist' laten metselen, en de beeldhouwer heeft die staande op een steiger bijgehakt.

Het beeld staat op een ronde zuil op de hoek van het gebouw. Hoewel ter hoogte van het beeld gele bakstenen zijn gebruikt, is het beeld van dezelfde donkere stenen gemaakt als de onderrand. Boven het beeld gaat het strakke gebouw weer verder. Het beeld staat in lijn met de diagonaal van het gebouw.

Een arend, met onder zich jongen in een helm als nest, met zowel links als rechts een kronkelende slang. Onder de slangen zijn golven en tussen de arend en de slangen zijn bergen afgebeeld.

De arend staat voor grootsheid, de arend met jongen voor ouderlijke zorg en bescherming. De slang of esculaap verwijst naar Esculapis, de Griekse en Romeinse god die wordt geassocieerd met geneeskunde, en die dikwijls wordt afgebeeld met een om een staf gedraaide slang. (De kronkelende slang is tot op de dag van vandaag het embleem van artsen.) De helm is waarschijnlijk die van Mercurius, de Griekse god van de handel.

Uit baksteen gehakte beelden zijn zeldzaam. Het materiaal stelt grote beperkingen aan de detaillering. (Van dit beeld zijn alleen de koppen van de arend en zijn jongen van details voorzien.) Dergelijke beelden zijn dan ook al gauw wat grof. Daardoor vallen ze minder op, laat staan dat mensen zien wat ze voorstellen. Wel zijn deze beelden in grote mate ťťn met het gebouw: het gebouw loopt in ze door tenslotte en andersom.

De relatie tussen doel en middelen

De Incassobank wilde natuurlijk in de eerste plaats werk- en ontvangstruimten creŽren. Maar daarnaast was dit gebouw ook een soort etalage, hoewel die vergelijking bij zo'n gesloten gebouw mank gaat. Het gebouw heeft beslist stijl en is op een rustige manier opvallend.

Het beeld laat zien wat de bank met zijn klanten voorheeft.

Het gebouw en het beeld zijn fysiek een. De strakte van het gebouw en de zwierigheid van het beeld gaan goed samen.

Koopmans (1997) wijst op de Duitse oriŽntatie van het beeldhouwwerk, zonder te vermelden wat hij daarmee bedoelt.

Ten slotte

Helaas zijn de gesmede tralies van de onderramen van het gebouw verwijderd.

De onderrand van het gebouw heeft een anti-graffiti-laag gekregen. Die werkt goed want er wordt niet op gekalkt en ook net op geplakt. Helaas is de (oorspronkelijk hinderlijk glimmende) laag nu wit uitgeslagen en vrijwel ondoorzichtig geworden.

janwillemarends@gmail.com 21-01-2009 bijgewerkt 07-06-2009

>terug