De Antoniuskerk

Zo moest de voorgevel uiteindelijk worden

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

Antoniuskerk, Kanaalstraat 200

>terug

 

Summary: This Roman-catholic church, dedicated to Anthony of Padua was consacrated in 1903. It was then a rather modern building, and very different from the usual neo-gothic churches of the time. The architects were J. Stuyt and J. Cuypers, the son of the hero of neo-gothic architecture in The Netherlands: Pierre Cuypers. The front wall was a temporary one, due to a lack of money. The clerics expected people to donate money to enlarge and enrich this building - and may be also to fill the two alcoves. The second-hand sculptures of Carolus Borromaeus (r) and Aloisius of Gonzaga (l) Ė Wim Harzing is their sculpturer - were put into place in 1973.

Inleiding

Halverwege de Kanaalstraat, op de hoek van de J.P. Coenstraat, kijkt een fors kerkgebouw, met een on-Nederlands uiterlijk, de voorbijgangers vrijmoedig aan. Het toch ook niet meer piepjonge gebouw maakt een frisse, jeugdige indruk. Het heeft de vorm van een kruis, en beschikt over een toren.

Op de merkwaardig kale voorgevel zijn naast een kruis en twee 'wapens', twee beelden aangebracht. En de wijzerplaat op de toren is gedecoreerd. Wie heeft de beelden en de overige decoratie bedacht en hoe is hun relatie tot het gebouw?

Ik moet zeggen dat ik het beeldhouwwerk aan dit gebouw zo onbelangrijk vind, dat ik het eigenlijk niet in deze serie aan de orde wilde laten komen. Maar de interessante architectuur en geschiedenis van deze kerk hebben mij over de streep getrokken.

Voor dit artikel is vooral geput uit A. Heijnen (red.), Rooms in Lombok, 100 jaar Antoniuskerk in Utrecht. 2002.

Pastorale zorg

Aan het einde van de negentiende eeuw werd Utrecht in vele richtingen uitgebreid. De uitbreiding in westelijke richting was onder meer het gevolg van de vestiging van metaalbedrijven, zoals Jaffa, Werkspoor en Demka, aan die kant van de stad. Voor de arbeiders werden woningen gebouwd in diverse nieuwe wijken, waaronder Lombok.

De Rooms-katholieke kerk wilde de katholieke arbeiders graag pastorale zorg bieden. Dit temeer omdat in de nieuwe wijken katholieken naast niet-katholieken, of Ė nog erger Ė socialisten woonden. Er werd zelfs 'gemengd' gehuwd. En nee, dat betekent niet dat de kerk huwelijken tussen mensen van dezelfde sekse prefereerde, maar dat een Rooms-katholiek persoon iemand met een ander geloof (of Ė gruwel Ė zelfs zonder geloof) huwt. Men besloot een kerk te bouwen en een parochie te stichten. Er werd een 'bouwpastoor' benoemd die gewapend met de zegen van Aartsbisschop Van de Wetering en een budget, aan de slag ging.

Bouwpastoor Blaisse kreeg een stuk grond aan de Kanaalstraat, zette in de J.P. Coenstraat met de hulp van Franciscanessen een Rooms-katholieke school op, en maakte plannen voor de bouw van een kerk met pastorie, een klooster en een school. Omdat hij de verering van de heilige Antonius van Padua wilde stimuleren, vernoemde hij kerk en parochie naar hem.

De architecten en hun ontwerp

Hoe het contact met hen precies tot stand kwam, is niet duidelijk, maar de architecten Jan Stuyt en Jos Cuypers werden benaderd voor het ontwerp van de kerk en de pastorie. Zij waren uiteraard van Rooms-katholieke komaf (in die tijd heerste er nog een soort apartheid die verzuiling werd genoemd) en vast ook van onbesproken gedrag, zoals dat toen heette.

De naam Cuypers was er een die alle Rooms-katholieke deuren in Nederland deed opengaan; de vader van Jos, Pierre, bouwde meer dan zeventig kerken, het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam. Als iemand een stempel op het Nederlandse gebouwenlandschap heeft gezet, is hij het wel. Pierre Cuypers was de grote man van de neo-gothiek, een architectonische stijl die terugging op de middeleeuwse gotische kerken van Noord-West-Europa, en die de hervonden trots van de lang onderdrukte Rooms-katholieken moest uitdrukken. (De Willibrorduskerk in Utrecht, naar een ontwerp van Alfred Tepe, is een prachtig voorbeeld: gotisch met een eigenwijs vernis.) Rond de eeuwwisseling was de clerus (de medewerkers van de Rooms-katholieke kerk) nog helemaal in de ban van deze stijl.

Het is dan ook opmerkelijk dat Stuyt en Cuypers een geheel andere stijl hanteerden, en het is verbazend dat hun opdrachtgevers daarmee akkoord gingen. De Antoniuskerk heeft veel weg van een Italiaanse kerk: de kale buitenkant, het kale front (de fronten van heel wat Italiaanse kerken wachten nog steeds op een fraaie afwerking), de plaatsing van de toren (of campanile, op z'n Italiaans). En verder is het interieur ook afwijkend: Er is een grote ruimte gecreŽerd die bijna vierkant aandoet, in plaats van smal, rechthoekig, zoals bij de meeste andere kerken uit die tijd.

Het budget voor de Anthoniuskerk was beperkt. Daar moesten de architecten rekening mee houden. Als de parochie en het budget zouden groeien, dan zou de kerk verder uitgebreid en verfraaid worden. Het huidige front was als tijdelijke invulling bedoeld; er bestaat een tekening van de gewenste situatie, na uitbreiding van de kerk in zuid-oostelijke richting (waarbij de gevel verder naar voren zou komen). De toren werd wel getekend, maar bij de bouw slechts tot aan het dak opgetrokken. En ook de halfronde afsluiting (apsis) van het koor (het achterste deel van het schip) zou pas later worden gerealiseerd. De nissen in de voorgevel bleven voorlopig leeg en de kerk was vanbinnen nog vrij kaal.

Deze aanpak was kennelijk heel gewoon voor de Rooms-katholieke kerk. Men zette een kaal gebouw neer, in de veronderstelling dat er geld uit giften en legaten beschikbaar zou komen voor de uitbreiding en de verfraaiing ervan. De geschiedenis had geleerd dat het zo werkte.

Stuyt en Cuypers plaatsten het schip van de Antoniuskerk parallel aan de Abel Tasmanstraat. Hielden zij rekening met de beperkingen van het terrein? Of was het hen om de aanblik van de kerk te doen? Want de kerk valt inderdaad erg op. Deze plaatsing was heel bijzonder. Juist in die tijd was het 'oriŽnteren' van kerken weer helemaal in. OriŽnteren is: richten op de OriŽnt = het oosten, daar waar de zon op komt, Jeruzalem. Het schip werd meestal oost-west geplaatst, met het koor in het oosten en de toren (of zelfs torens) in het westen. Maar bij deze kerk werd van die uitgangspunten afgeweken, zowel voor wat betreft de plaatsing t.o.v. de zon als de plaatsing van de toren.

Het gebouw

De kerk werd op 13 juni 1903 in gebruik genomen (geconsacreerd). In 1924 werd de toren tot de bedoelde hoogte opgebouwd, en kreeg de apsis de beoogde ronde afsluiting.

Het beeldhouwwerk en de beeldhouwers

Het beeldhouwwerk aan de voorgevel is zo onopvallend dat Catja Edens in C. Edens en B. van Santen (2004) over de Antoniuskerk zegt: 'De gevel is indrukwekkend en monumentaal door de afwezigheid van ornamenten en beelden.' Er staan wel degelijk twee beelden in de gevel. Weliswaar helemaal aan de zijkant en half weggedraaid van de gevel, maar toch.

De beelden vullen hun nissen maar voor tweederde. Links staat Aloysius van Gonzaga, 'patroon van de jeugd vanwege zijn vroom en deugdzaam leven'. Rechts staat Carolus Borromaeus, patroon van de seminaristen (aan het seminarie worden kerkelijke medewerkers opgeleid), en een straffe vertegenwoordiger van de contrareformatie (de reactie van de Rooms-katholieken op de hervorming). Wim Harzing (1898-1978) maakte ze voor het kleinseminarie te Apeldoorn, waarschijnlijk tussen 1932 en 1935. Doordat het kleinseminarie werd opgeheven, werden de beelden overtollig. Ze werden een aantal jaren opgeslagen. De mensen van de Anthoniuskerk waren op zoek naar twee beelden om de gaten te vullen; dat de beelden geen relatie hadden met dit kerkgebouw en met deze parochie was minder belangrijk. De beelden zijn pas in 1973 geplaatst.

'Over de kwaliteit van zijn twee heiligenbeelden voor Apeldoorn kan men van menig verschillen. Zij zijn routineus maar tamelijk sober uitgevoerd en de geijkte neogotische zoetelijkheid, die van een aureool bijvoorbeeld, is duidelijk losgelaten. Wel staan ze er bij in een uitrusting en een pose die door de klassieke iconografie en de smaak van de meeste katholieken in die tijd als ďvroomĒ werden gecodeerd.' Van Schaik (2002).

P.M. Beeldhouwwerk aan de toren.

De relatie tussen doel en middelen

Het gebouw staat in dienst van de religie en het beeldhouwwerk ook. Hier zijn twee beelden van heiligen aangebracht, die ons tot voorbeeld moeten dienen. Volgens Caspar H. Staal in Heijnen (red.) (2002) gaat het bij de gekozen heiligen om 'typische seminarieheiligen'. Logische keus voor een seminarie, maar voor een parochiekerk?

Het oorspronkelijke ontwerp van 'de' voorgevel voorziet in beeldhouwwerk, maar is niet gerealiseerd. Het huidige beeldhouwwerk is niet vanwege zijn relatie met het gebouw of de parochie gekozen. Een ratjetoe dus.

Ten slotte

Grappig dat de inmiddels alom gewaardeerde voorgevel oorspronkelijk als een tijdelijke voorziening werd geschouwd, die op termijn zou worden vervangen.

janwillemarends@gmail.com 28-04-2009 bijgewerkt 09-02-2010

>terug

 Rechts, het beeld van Carolus Borromaeus

Links, het beeld van Aloysius van Gonzaga

De klok, met wijzerplaat van keramiek