Vismarktzijde links: waterman en vissen/ram en stier

Vismarktzijde rechts: tweelingen en kreeft

Stadhuisbrugzijde: leeuw en maagd/weegschaal en schorpioen

Choorstraatzijde links: boogschutter en steenbok

Choorstraatzijde rechts: jupiter, neptunus en saturnus

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

het Kosmos-gebouw, Choorstraat 2

>terug

 

Summary: This building was build as an office by the Levensverzekeringsmaatschappij Kosmos (= life insurance company cosmos). It was designed by the well known Utrecht architect P.J. Houtzagers, and completed in 1897. The building is richly sculptured. Above the windows of the second floor the signs of the Zodiac, and the signs of Jupiter, Neptune and Saturn (the cosmos!). Above: birds, below: fishes. Between them: mammals and lizards. In the front the Ankh-cross. The meaning of several sculptures (the three balls, the hen and the cock) is unclear. The designer and the maker of the sculpture are unknown.

Inleiding

Midden op de Stadhuisbrug, tussen het Stadhuis en de voormalige V&D (nu o.a. Openbare Bibliotheek), met links de Vismarkt en rechts de Choorstraat, staat een markant gebouw met veel beeldhouwwerk. Het is de kop van de even zijde van de Choorstraat en staat pontificaal aan drie van de vier zijden vrij.

Waarschijnlijk staat op deze plek al heel lang een gebouw. In ieder geval vanaf 1751, zoals blijkt uit een afbeelding van de Stadhuisbrug van dat jaar. Van de oudste bebouwing kan niet veel over zijn, hoogstens in en vlak boven de grond.

Kosmos wordt eigenaar

Waarschijnlijk in 1895 of 96 krijgt Choorstraat 2 een nieuwe eigenaar: N.V. Verzekeringsbank Kosmos, die het pand ingrijpend wil verbouwen. Kosmos koopt ook nummer 4. De architect P.J. Houtzagers vraagt namens Kosmos een vergunning aan om de panden te mogen slopen, en opnieuw te mogen bouwen. Hij levert de bouwtekeningen van 17 januari 1896 aan. Daarop heeft een ambtenaar (of een lid van het college van B&W) geschreven: 'afwijzend beschikt'. Maar deze afwijzing betekende nog geen afstel.

N.V. Verzekeringsbank Kosmos werd in 1862 opgericht te Zeist.

Op 3 maart 1896 schrijft het Utrechts Nieuwsblad het volgende: 'Door de Verzekeringsbank 'Kosmos' te Zeist wordt 9 maart a.s. alhier aanbesteed 't afbreken der beide perceelen, Stadhuisbrug, hoek Choorstraat aldaar. Naar men weet zullen aldaar kantoorlocalen van de genoemde zaak worden gevestigd.' Kennelijk is de sloopvergunning dan al afgegeven.

P.J. Houtzagers, architect

Houtzagers heeft op dat moment al enkele belangrijke werken op zijn naam staan zoals Sic Semper op de hoek van de Trans en de Nieuwe Gracht, en de hoekhuizen op de Nobelstraat en het Lucas Bolwerk. Later zou hij ook het De Utrecht-complex aan de Ramstraat en de Emmalaan ontwerpen, en meewerken aan de diverse verbouwingen en uitbreidingen van het V&D-gebouw aan de Stadshuisbrug.

Houtzagers zou een van de belangrijkste Utrechtse architect van zijn tijd worden. Toen de verzekeringsmaatschappij De Utrecht in Utrecht - waar anders - een hoofdkantoor wilde bouwen, kwam zijn naam natuurlijk voorbij; Roding (1977) p. 12-13: 'Het antwoord van Ingenegeren [directeur, JWA] luidde dat hij niet erg enthousiast was over de voornaamste Utrechtse architect P.J. Houtzagers (1857 Ė 1944). Deze was namelijk door de heer Verloop [directielid, JWA] genoemd. Afgezien nog van het feit dat er over smaak te twisten viel, vond hij het inwendige van diens gebouwen uiterst onpraktisch. Ook wees Ingenegeren erop dat de monumentaliteit niet het eerste streven moet zijn. Belangrijker was dat er een plan zou worden ontworpen, dat naderhand, als de zaken goed bleken te gaan, voor uitbreiding vatbaar zou zijn.'

Op naar de bouwvergunning

De Utrechtse kunstenaar A.E. Grolman maakte in 1896 op verschillende dagen schetsen van de situatie op de Stadhuisbrug. Op 13 januari 1896 maakte hij een aquarel van de voorzijde van Choorstraat 2 (= Krijnen (2008) plaat 8):

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1890-1900/31684

En op 22 januari en 1 februari 1896 van respectievelijk de Vischmarktzijde:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1890-1900/30682

en de Choorstraatzijde (= Krijnen (2008) plaat 7):

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1890-1900/30681

Kennelijk doet ook de eigenaar van Choorstraat 6 mee met de verbouwing. De huurder of eigenaar van nr. 6: 'Lizet in parapluiŽn', heeft aan twee zijden van zijn huis een spandoek opgehangen: 'Finale uitverkoop, wegens verbouwing'.

Namens Kosmos doet de architect P.J. Houtzagers op 11 april 1896 in een handgeschreven brief opnieuw een aanvraag voor een bouwvergunning voor een 'te bouwen [...] winkelhuis met bovenwoning'. Hij vraagt speciale toestemming voor het aanbrengen van 'kleine overbouwingen welke voor eenige kleine gedeelten over de gemeentegrond hangen' en van twee balcons. De gemeentelijke inspecteur meldt B&W op 20 april 1896: 'De muren van dit [zuidelijke, JWA] gedeelte zullen geheel worden vernieuwd, terwijl die onder het noordelijke gedeelte zooveel noodig zullen worden hersteld.' Ook de directeur van Gemeentewerken doet zijn zegje: Hij wil niet dat het bruglichaam verder wordt aangetast, wijst op de overschrijding van de rooilijn en wil daarom jaarlijks geld voor de 'arkels', de overhangende erkers op hoeken van het gebouw. Op 29 april 1896 schrijven B&W een lange brief aan Kosmos waarin zij toestemming geven voor de verbouwing. Daarbij stellen zij de voorwaarden zoals die door de ambtenaren zijn geformuleerd; zo wordt er grond geruild (om de overschrijding van de rooilijn te compenseren) en gaat Kosmos f5,- per jaar aan precariorechten betalen (omdat er delen van het gebouw boven gemeentegrond hangen). Ook zal Kosmos de overhangende delen moeten wegbreken als het pand wordt verkocht. Gelukkig is dat wegbreken nooit gebeurd.

Afbraak en opbouw

De vierde aquarel van Grolman is van 30 april 1896 (= Krijnen (2008) plaat 9):

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1890-1900/30683

Daarop is te zien dat de huizen reeds tot op straatniveau zijn weggebroken.

Het nieuwe huis Choorstraat 2 bestaat uit twee verdiepingen onder straatniveau, een winkel met romaanse boogramen, en een aantal verdiepingen die Kosmos tot kantoor gediend zullen hebben. Op de voorgevel zijn drie teksten aangebracht in drie verschillende stenen: 1862, KOSMOS en 1897.

Er zijn de nodige verschillen tussen de laatste bouwtekeningen (1896) en het uitgevoerde pand (houtgravure 1897):

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1890-1900/38116

De hekjes op het dak en de ruitvormige beeldhouwwerken voor de Choorstraatzijde zijn niet gerealiseerd, de invulling van de medaillons (Stadhuisbrugzijde) en de sluitstenen zijn anders.

Het perceel heeft een merkwaardige, afgeknotte wigvorm. De 'erkers [aan de Stadhuisbrugzijde, JWA] bewerkstelligen een optische verbreding van de gevel' (Dolfin, 1984), zodat je niet ziet dat de voorgevel smaller is dan de achtergevel.

Het metselwerk is prachtig, en er zijn diverse soorten natuursteen en kunststeen(?) toegepast.

Het is helaas niet bekend wie de beeldhouwer is.

Volgens de Monumentencommissie is het pand een 'Voorbeeld van een oorspronkelijk ontwerp afwijkend van de in de tijd van ontstaan gangbare architectuur. Markant en beeldbepalend. Het gehele pand is van belang.'

De overeenkomsten met de panden op de hoek van de Nobelstraat en het Lucas Bolwerk zijn opvallend.

Kosmos in de problemen

Van Gerwen en Veerbeek (?) p. 52: 'Ze hadden veel kapitaal belegd in landen als Rusland, Duitsland en Oostenrijk, veel meer dan nodig was in verhouding tot hun verplichtingen aan verzekerden daar. Na de Eerste Wereldoorlog ontstond in grote delen van Europa een enorme inflatie wat leidde tot een valutacrisis. In de landen waar de Algemeene en Kosmos hadden belegd, raakten de effectenkoersen in een vrije val en beide maatschappijen leden enorme verliezen. Ze kwamen in een situatie terecht waarin ze op termijn niet meer aan hun verplichtingen zouden kunnen voldoen.' Beide verzekeringsmaatschappijen werden rond 1921 geliquideerd. In 1931 ging Kosmos op in de N.V. Assurantiemaatschappij De Nederlanden van 1845, en weer later in De Nationale Nederlanden. Wat er in de tien tussenliggende jaren met Kosmos gebeurde, is mij niet bekend.

Op enig moment heeft Kosmos Choorstraat 2 verlaten. Het pand, dat bij Kosmos hoorde als een blad bij een boom, bleef verweesd achter.

Na het vertrek van Kosmos

De winkelpui wordt naderhand verbouwd. Architect van Hasselt maakt in 1926 een ontwerp dat ook wordt uitgevoerd (uit ?). De bogen werden verwijderd en het glasoppervlak vergroot. De natuurstenen onderzijden van de arkels werden verwijderd. Ongetwijfeld is er een latei (een stalen H-profiel) direct onder de dorpels van de ramen van de eerste verdieping (t.o.v. de straat) aangebracht. Daarbij is waarschijnlijk al het beeldhouwwerk ter plekke gesneuveld; dat leid ik af uit het feit dat de ruimte tussen de bovenbalk van de pui en de onderbalk van het kozijn beperkt is.

De pui is met hout bekleed. De horizontale dwarsbalk op driekwart van de hoogte van het raam is met metaal (brons, koper?) bekleed. De onderzijde is met platen zwarte natuursteen (of glas?) afgewerkt.

De strakkere lijnen van de nieuwe pui passen haast nog beter bij de rest van het pand dan de oorspronkelijke. Het gebruikte materiaal steekt af bij de rest. Het is nog steeds een indrukwekkend pand.

Choorstraat 2 wordt nu door iittala gebruikt.

Het uiterlijk als uitdrukking van het innerlijk

Het zakelijk gebouw moest in die tijd (sterker dan nu) duidelijk maken welk bedrijf er in gehuisvest was. Zowel de architectuur als de decoratie moesten daaraan bijdragen.

De verzekeringsbranche was een vrij nieuwe tak van sport. Daar waar bijvoorbeeld kerkgenootschappen al lang uitgebreide voorschriften hadden voor het bouwen van kerken, moesten verzekeringsmaatschappijen het wiel opnieuw uitvinden. Daarbij werden nieuwe middelen ontwikkeld en oude aangepast. Een voorbeeld van een aangepast middel is het gebruik van de pelikaan die haar eigen jongen voedt met haar bloed, een christelijk symbool voor ouderliefde, maar dan in een zakelijker context gebruikt.

In zijn algemeenheid kiezen verzekeraars in die tijd voor grandeur (grote, mooie gebouwen), moderne bouwwijzen (Art Nouveau, Americana), aansluiting bij de historie (draken, ridders) en allegorie (duif staat voor vrede, haan staat voor waakzaamheid). Door de keus voor allegorie ontstaat er aansluiting bij iets wat het zakelijke overstijgt. (Zie ook Roding (1977) hoofdstuk 2.)

Het gebouw en het beeldhouwwerk

Astrologische tekens

Boven de ramen van de eerste verdieping (t.o.v. straatniveau) zijn vijfhoekige natuurstenen blokken aangebracht, met op het Ė voor het oog Ė driehoekige binnenvlak astrologische tekens. Deze reliŽfs hebben in het midden een afgebakend veld in de vorm van een wapenschild met daarin de tekens van de dierenriem of van planeten, en zonnen. Aan weerszijden van het wapenschild zijn planten afgebeeld. Van links naar rechts vanaf de vismarktzijde:

 • (Vismarkt links) waterman en vissen/dennenappels(?)

 • (Vismarkt midden) ram en stier/bladeren

 • (Vismarkt rechts) tweeling en kreeft/bloemen

 • (Stadhuisbrug links) leeuw en maagd/planten(?)

 • (Stadhuisbrug rechts) weegschaal en schorpioen/aren en bladeren

 • (Choorstraat links) boogschutter en steenbok/dennenappels

 • (Choorstraat rechts) jupiter, neptunus en saturnus/dennenappels.

De keuze voor tekens van de dierenriem en van planeten is logisch, gezien de naam Kosmos. De volgorde van de tekens is juist. En ook de richting van de reeks tekens is juist, de aarde draait immers tegen de klok in om de zon heen.

Maar, waarom heeft men gekozen voor juist die drie planeten? Vanuit de zon gezien komt eerst Jupiter, dan Saturnus, dan Uranus en tenslotte Neptunus. Kennelijk hadden de gekozen planeten voor iemand een bijzonder betekenis...

Overige beeldhouwwerk Choorstraatzijde

Op de Choorstraatzijde zijn paarsgewijs onder elkaar twee vierkanten en twee nissen (eerste etage) aangebracht.

Vierkanten. Als in een lijst binnen een lijst zijn een hen en een haan elk in een cirkel afgebeeld. Waar verwijzen zij naar? Bedrijvigheid en waakzaamheid? Man versus vrouw? De namen van personen?

Nissen. Zij zijn op de tekeningen provisorisch ingevuld, alsof het de bedoeling was die te vullen. Waarschijnlijk zijn ze altijd leeg geweest.

Overig beeldhouwwerk Stadhuisbrugzijde

Op de punt van de voorgevel staat een duif.

Op de schouders van de topgevel twee pinakels met jugendstil-motieven.

Onder de schouders van de topgevel zijn twee ronde medaillons aangebracht. Ze zijn tussen 1985 en 1988 afgesloten met metalen platen. Op een ets van het gebouw die is gemaakt tussen 1985 en 1988 zijn de medaillons nog open

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1980-1990/35994

en op een foto uit 1988 zijn ze dicht:

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/fotografische_documenten/1980-1990/55278

Volgens de bouwtekeningen van Houtzagers was het de bedoeling er reliŽfs of tegeltableaus in op te nemen. Op

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/beeldmateriaal/tekeningen_en_prenten/1890-1900/38116

uit 1898 zijn die inderdaad te zien. Helaas kan ik niet goed zien wat ze voorstellen. Kennelijk heeft iemand aanstoot genomen aan de voorstellingen...

Tussen de medaillons is een nis opgenomen waarin een beeld zou kunnen staan; deze is op de tekeningen, op alle afbeeldingen die ik ken, en nu leeg. (Trouwens, ook het pand op de hoek van de Nobelstraat en het Lucas Bolwerk heeft zo'n lege nis. Alsof de beeldenstormers zijn langsgeweest. Kennelijk vond Houtzagers dat toen een interessant element.) De nis is overkapt met behulp van een baldekijn, met daarop drie kippen en/of hanen.

Midden tussen de bovenste ramen steken drie ballen half uit de gevel (Jupiter, Neptunus en Saturnus, of andere planeten?).

Op de afgeschuinde en 'afgeknepen' hoeken van het pand zijn twee hagedissen vanaf hun voorpoten afgebeeld.

Op de voorzijde is in het metselwerk een een natuurstenen 'kruis' opgenomen waarin een ruitvorm is gehakt. In de ruit is een kruis aangebracht met daarom heen slangen of vlammen. Dit kruis wordt ook wel hengsel-, anch- of koptisch kruis genoemd. Het heeft diverse betekenissen: Het verwijst naar de combinatie van de mannelijke en vrouwelijke tekens van Isis en Osiris uit de Egyptische mythologie en staat dus voor seksueel bewustzijn en vruchtbaarheid; het is een soort scepter van de Egyptische goden van de zonnecultus; het is een koptisch teken voor het eeuwige leven.

De gevelstenen met de teksten '1862', 'kosmos' en '1897', en de raam-brede reliŽfs met vogels (rechts pelikanen) daartussenin zijn waarschijnlijk bij het aanpassen van de pui verdwenen.

Op de schuine hoeken waren bordjes(?) aangebracht; links 'utrecht' en rechts 'kosmos'. Deze zijn waarschijnlijk vlak voor of na het vertrek van Kosmos verwijderd.

De pui (sluitstenen in de bogen, medaillons) wijkt op de prent van 1898 af van die op de tekeningen.

Overig beeldhouwwerk Vismarktzijde

Op de punt van de gevel een duif(?).

Daaronder is een vierkant vlak, dat nu is afgedekt met een metalen plaat. Volgens de bouwtekening van Houtzagers zou daar een reliŽf met een wapen komen te zitten. Zou het er nog zitten?

Op de schouders van de topgevel twee pinakels met jugendstil-motieven. De pinakels lopen door in halfzuiltjes; onderaan zijn de kop van een ram en een aap aangebracht. Naast de ramen van begane grond (straatniveau) zitten drie kapiteeltjes met vissen.

Het programma

Wie zou dit programma hebben bedacht? En is het volledig samenhangend? Ik kan de volgende lijnen ontdekken:

 • tekens van de dierenriem en van planeten, de kosmos (horizontaal)

 • vogels hoog in de lucht, zoogdieren en reptielen (en kippen) in het midden op de aarde, en vissen laag in het water (verticaal)

 • de duif staat voor vrede en de haan voor waakzaamheid, heel verdienstelijke eigenschappen van een verzekeringsmaatschappij

 • het hengselkruis en de pelikaan leggen de relatie tussen heden en verleden, tussen het christendom en het oude Egypte.

Dolfin (1984) p. 84: 'Een duidelijke betekenis hebben de symbolen van de dierenriem i.v.m. de naam van de firma; de figuren van de slangen [op de sluitstenen van de oorspronkelijke bogen, JWA], de haan en de duif, resp. gezondheid, waakzaamheid en vrede. [...] Wat daarentegen de figuren van een hen, een kikker en vissen verbeelden, is niet bekend. [...] Het is duidelijk dat ook aan dit ontwerp een bepaald decoratieprogramma ten grondslag ligt. Dit is echter door het verdwijnen van de pui ernstig verstoord (de tekeningen zijn niet altijd duidelijk genoeg in hun weergave van de voorstelling) en van sommige figuren is het nog maar de vraag of er een bepaalde betekenis aan verbonden moet worden. [...].'

De relatie tussen doel en middelen

Kosmos wilde met dit gebouw niet alleen een ontmoetingsplek tussen bedrijf en klant creŽren, maar ook een beeld scheppen van wat het bedrijf de klant te bieden had, en waar bedrijf en klant in het universum staan. In die zin is het beeldhouwwerk een compleet 'verzekeringsprogramma'. Wat een rijkdom! Opvallend is wel dat er geen enkele persoon is afgebeeld, en er dus ook geen personificatie van belangrijke abstracte begrippen als kracht, bescherming e.d. plaatsvindt.

Veel beeldhouwwerk heeft een sterke band met de bouwplastiek: boven de ramen, in lijn met de topgevel, (de reptielen) onderaan een 'afgeknepen' hoek. Enkele beelden aan de Choorstraatzijde staan min of meer los van het gebouw. Zeker de tekens van de dierenriem zijn ook constructief onderdeel van het gebouw (namelijk latei).

Ten slotte

Wat een rijk gebouw! Kosmos had in ieder geval ook in Amsterdam aan het Koningsplein een prachtig kantoor. En dat was niet voor niks. Concurrent De Utrecht had al eens gemerkt dat mooie, nieuwe kantoren steeds voor vergroting van de omzet zorgden! (Roding (1977))

Ik ben erg benieuwd naar de medaillons; zouden de oorspronkelijke reliŽfs of tegeltableaus nog aanwezig zijn?

janwillemarends@gmail.com 19-11-2008 bijgewerkt 07-06-2009


 

>terug

Choorstraatzijde: hen en haan