Het VHZ-gebouw, gezien vanaf de Bartholomeusbrug

De zijkant van het VHZ-gebouw, met boven het liinkerraam het beeld van Hygiea

Het beeld van Hygiea

Het Centrum: 'Fieke Smit voltooit Hygiea voor VHZ'

WWW.BOUWBEELDHOUWWERK.NL

Beeldhouwwerk aan gebouwen te Utrecht:

VHZ-gebouw, Catharijnesingel 63 - 65

>terug

 

Summary: This building was once the main office of a health insurance company: Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ) (= prevention and help in case of illness). In 1958 the houses numbered 63, 64 and 65 were demolished. The new building was completed in 1960. The architect was the bureau Groeneveld en De Kluiver. The sculpture in the north-wall was designed and made by Fieke Smit. She depicted Hygiea, a Greek goddes of hygiene and sanity, with a cup filled with the water of life, and with a snake, which represents Aesculapius, the Greek god of medicine.

Inleiding

Op de hoek van de Catharijnesingel en de Nicolaas Beetsstraat staat een strak gebouw dat 'modern' en toch ook al 'gedateerd' overkomt. De hoogte van het pand past bij dat van de omringende bebouwing, het volume, het uiterlijk en de strenge vormen niet.

Boven het grote raam in de zijgevel is een groot beeld opgenomen, van een vrouw op een troon. Op haar rechter zijde is de volgende tekst ingehakt: 'FIEKE SMIT'.

Voor welk bedrijf is dit gebouw oorspronkelijk bedoeld? Wie was de architect? Wie was Fieke Smit?

Het gebouw

Het gaat om een naoorlogs gebouw met veel glas aan de kant van de Catharijnesingel. De Nicolaas Beetsstraat-gevel heeft zestien vierkante ramen, die regelmatig zijn verdeeld. Daarnaast is er in die gevel een veel groter raam opgenomen, dat buiten het genoemde patroon valt, en waarboven een beeld is aangebracht. Aan de Nicolaas Beetsstraat is ook nog een lage uitbouw.

Opdrachtgever

De opdrachtgever en eerste gebruiker van het pand was het ziekenfonds Voorzorg en Hulp bij Ziekte (VHZ). (De ziekenfondsen waren de voorlopers van de huidige ziektekostenverzekeraars.) VHZ is inmiddels opgenomen in Agis.

De architecten

De bouwtekeningen zijn gemaakt door Groeneveld en de Kluiver. Ik heb over dit bureau nog geen informatie kunnen vinden.

Aankoop, ontwerp, sloop en bouw

VHZ kocht Catharijnesingel 65 in 1940. Later werd ook nr. 64 aangekocht. Deze panden zijn oorspronkelijk woonhuizen en dus niet zonder meer geschikt als kantoor. Toen halverwege de vijftiger jaren van de twintigste eeuw het kantoor te klein dreigde te worden, lieten de ongemakken ervan zich steeds sterker voelen, en begon men aan uitbreiding te denken. Doordat ook nr. 63 kon worden aangekocht, was het mogelijk om ter plekke een behoorlijk volume realiseren.

Strikt genomen ging het om een verbouwing. De daken, gevels en de verdiepingsvloeren zouden weliswaar gesloopt, maar de 'bouwmuren' zouden blijven staan. Met die kennis in het achterhoofd zie je de drie oude huizen inderdaad nog door het nieuwe pand heen schemeren.

De oude panden werden vanaf eind 1958 gesloopt. Eind 1959 was het gebouw vrijwel klaar en werden de steigers verwijderd. Op 15 september 1960 werd het nieuwe kantoor feestelijk ge-opend.

Het beeldhouwwerk

Volgens de bouwtekeningen van april 1956 werd er toen nog niet aan beeldhouwwerk gedacht. In 1960 blijkt dat het beeld een geschenk is van het personeel aan het bestuur. Zou het idee pas gaandeweg de verbouwing opgeborreld zijn?

Op enig moment wilde men - volgens een artikel in Het Centrum van 8 maart 1960, zie de foto links - de gevel met een groot reliëf versieren, maar 'van dit plan moest later worden afgezien'. De inmiddels aangetrokken beeldhouwer opperde het idee om in plaats daarvan één beeld te maken. En zo geschiedde.

Een vrouw zit op een troon. In haar rechterhand heeft zij een rechthoekig voorwerp. Bij haar linker onderbeen kronkelt een slang naar boven. De handen van de vrouw zijn onnatuurlijk groot. Op de linkerzijde van het beeld staat: '1960', op de rechterzijde: 'FIEKE SMIT'.

Het beeld stelt Hygiea voor, de godin van de gezondheid. De schrijver van het genoemde artikel veronderstelt dat de slang voor de verjonging staat, hij vervelt immers elk jaar. Maar de slang zou ook naar Aesculapis verwijzen, de vader van Hygiea, die de slang als attribuut heeft. Hygiea heeft in haar rechterhand een kan met 'levenbrengend bronwater'.

'Het beeld is twee meter hoog en 75 centimeter diep en breed. Het is gemaakt uit de Franse steen Euville, een blok steen, welke bij aankomst 2000 kg woog en nu nog maar 1200. Er is geen voorhakker aan te pas gekomen. Fieke Smit heeft het allemaal zelf moeten doen, terwijl de steen tamelijk hard was, aangezien ze jaren geleden uit de groeve werd genomen. [...] Door de verschillende bewerkingen, die zij het oppervlak liet ondergaan, heeft zij een levendig effect weten te bereiken. Thans is zij zover gevorderd, dat zij om bij de moeilijk bereikbare plaatsen te komen er bij op de grond zou moeten gaan liggen en met een hamer van een kilo boven haar hoofd zou moeten werken. Dit is geen doen, vindt Fieke Smit zelf ook, en daarom zullen een paar sterke mannen vandaag het beeld op zijn kant komen plaatsen.'

De console waarop het beeld staat, is niet van massief natuursteen; hij is met platen natuursteen bedekt. Waarschijnlijk is de kern van beton.

Op 6 april 1960 werd het beeld geplaatst. En op 14 september 1960 droeg het personeel het over aan het bestuur.

De beeldhouwer

Sophia Maria (Fieke) Smit leefde van 1933 – 1995. Ze is niet in Utrecht geboren maar heeft wel in die stad gewoond. Ze studeerde in de vijftiger jaren bij Artibus te Utrecht (Scheen (19??)). Ze trouwde met een Belg: Scheltjens. Toen zij de opdracht voor de vervaardiging van dit beeld kreeg, woonde zij in Antwerpen. Zij heeft het beeld in Utrecht gemaakt en trok toen tijdelijk weer bij haar ouders in, aan de Minrebroederstraat.

Fieke Smit maakte ook een beeld van Pius X, dat is geplaatst in Werkhoven.

Op internet stuitte ik op een afbeelding van een abstract werk van haar hand: Groeiende Stad, dat in Steendorp, onder Antwerpen, staat (zie: www.temsebrug.be). Dit werk is van brons gemaakt, staat op een stenen sokkel en is in 1976 onthuld. Kennelijk maakte Smit eerst figuratief werk en later abstract.

De relatie tussen opdrachtgever, de architect en de beeldhouwer

Misschien moet het wel opdrachtgevers zijn, want zo te zien gaf het bestuur de opdracht tot de bouw van het kantoor, en 'het personeel' die tot het vervaardigen van het beeld. Het feit dat noch in de tekeningen, noch in het bestek, nog in enig ander document uit het VHZ-archief over beeldhouwwerk wordt gesproken, ondersteunt die aanname. En misschien lag het toch anders. In een brief van 8 april 1960 schrijft Smit aan het bestuur: 'Nu mijn beeld van Hygiea voltooid is en intussen ook op haar sokkel is beland, wil ik U gaarne nogmaals dankzeggen voor Uw fiat op de mij destijds verstrekte opdracht en het daaruit sprekende, in mij gestelde vertrouwen.'

Hoe is het contact met Smit tot stand gekomen? Waarschijnlijk heeft haar verblijf in Utrecht hier wel iets mee te maken. Kenden die anderen haar of haar naam, of heeft een van de docenten van Artibus of een collega haar naam genoemd?

De relatie tussen doel en middelen

Het gebouw bouwde letterlijk voort op zijn voorgangers, met de bedoeling om de oude beperkingen op te heffen. Er ontstonden efficiënte werkruimtes en een 'modern' gebouw, dat VHZ opstootte in de vaart der volkeren.

Hygiea vertelt ons wat VHZ wil doen: voorzorg (door de klanten het levenswater aan te bieden) en hulp bij ziekte (door de klanten medische hulp aan te bieden).

Wat een groot contrast tussen de vorm van het beeld en die van de gevel, en tussen het materiaal van het beeld en dat van de gevel. De plaatsing van het beeld in de gevel is beslist interessant.

Ten slotte

Het is moeilijk om het beeld goed te bekijken. Het zit hoog in de gevel, maar dat hoeft op zich geen probleem te zijn. Bij het ontwerp en de vervaardiging van het beeld lijkt Smit geen rekening te hebben gehouden met het feit dat het van onderaf moet worden bekeken; het beeld richt zich recht naar voren in plaats van schuin naar beneden, en de sokkel zit de kijker in de weg. Verder is het beeld nogal grof, zowel van vorm als kwa afwerking.

Ik wil dhr. K.P. Compagne van het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars bedanken voor zijn medewerking.

janwillemarends@gmail.com 21-11-2008 bijgewerkt 07-06-2009


>terug